Saturday, April 18, 2009

Arah Mata Angin Sebagai Pandu Arah

Arah mata angin digunakan sebagai salah satu cara untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat. kedudukan sesebuah negara juga dapat ditentukan dengan menggunakan mata angin.Dengan menggunakan peta dunia, dapatkah Anda menentukan kedudukan negara kita di dalam peta dunia?
Info minda : Kompas merupakan salah satu alat untuk menentukan arah.

No comments:

Post a Comment